Program aktywizacyjny dla osób powyżej 60. roku życia – Senior na fali

Program aktywizacyjny dla osób powyżej 60. roku życia – Senior na fali