UKRAINA

UKRAINA

Nasze Działania

W związku z atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Fundacja Region Razem od początku wojny czynnie działa na rzecz poprawy bytu uchodźców na obczyźnie i wymiany międzykulturowej ukraińsko-polskiej.

Nasze działanie to wyjście na przeciw wyzwaniom dot. kryzysu migracyjnego w wykorzystaniu infrastruktury medialnej w zakresie przewodnika.

Nasze działania polegają między innymi na: tworzeniu bazy wolontariuszy, tłumaczy, zaplecza prawnego, psychologicznego, terapeutycznego oraz innych niezbędnych potrzeb

Główny cel punktu koordynacyjno-informacyjnego:

– adaptacja mieszkańców Ukrainy;

– zaspokajane są potrzeby grupy docelowej m.in. poprzez informowanie o bieżących sprawach dot. samej podróży i rozlokowania w poszczególnych powiatach – oraz zakwaterowania, wsparcie pierwszego kontaktu (prawnicy, terapeuci, psycholodzy, tłumacze);

– kooperacja z samorządami – informacje nt podjętych działań w szpitalach, zakwaterowania, w szkołach i innych inicjatyw;

– rozwiązywanie problemów kwalifikacji edukacyjnej;

– zbieranie informacji nt tworzenia konkretnych miejsc pracy (współpraca z samorządami oraz jednostkami samorządów terytorialnych, w tym PUP-ami).

Fundacja pragnie prowadzić konkretne (zintensyfikowane – na skalę większą niż od czasu wybuchu wojny) działania mające na celu informowanie, uświadamianie zarówno Polaków jak i Ukraińców również w języku ukraińskim) poprzez m.in. cykliczny przekaz informacyjny ,kampanie społeczne w zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim (na w/w terenach).

Fundacja prowadzi do tej pory akcje informacyjną w porozumieniu z lokalnymi mediami (w tym jedynym radiem lokalnym obejmującym swym zasięgiem tereny objęte działaniami fundacji), prowadzi programy, które przybliżają kulturę ukraińską społeczności lokalnej oraz programy dla Ukraińców przybliżające kulturę polską.

Fundacja opracowuje też treści merytoryczne, sposoby zachowań, m.in.:

-kartę postępowań pierwszej potrzeby;

-od pierwszego dnia wybuchu wojny działa punkt informacyjny przy wykorzystaniu infrastruktury medialnej w zakresie przewodnika np.: „co zrobić gdy np. dziecko chore”, „gdzie załatwić sprawę urzędową, paszport, miejsca pracy, zakwaterowanie”, itd., itp;

Koordynujemy szereg działań związanych z transportem żywności, leków, hełmów, kamizelek kuloodpornych, czy też zakwaterowania
i podstawowych spraw rejestrowych.

Nasze kolejne działania:

– Opracowanie treści merytorycznych gotowych do publikacji – punkt informacyjno – koordynacyjny (w języku polskim oraz ukraińskim).

– Tworzenie treści przekazowych specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców (w języku polskim raz/lub ukraińskim)

– Koordynacja oraz usługi wspierające dotyczące konsultacji

Fundacja Region Razem jako jeden z pierwszych podmiotów uczestniczących w pomocy uchodźcom (od wybuchu wojny na Ukrainie) wzięła czynny udział w przygotowaniu raportu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (“Badanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w kontekście usług dla uchodźców z Ukrainy” – badanie na 840 instytucjach) , który dał podstawy do otwarcia konkursów i realizacji projektów na rzecz uchodźców.

Od 24.02.2022 działa punkt koordynacyjno-informacyjny na rzecz uchodźców z Ukrainy przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni. Grupą docelową jest każdy obywatel Ukrainy oraz Polacy, bez względu na wiek czy płeć.

W pierwszym etapie tworzymy bazę możliwości wsparcia przez osoby prywatne, firmy i organizacje pozarządowe oraz samorządy. Na bieżąco przekazujemy cenne informacje do samorządów, punktów wsparcia oraz potrzebujących, którzy zwracają się o pomoc. Nasze działania polegają między innymi na: tworzeniu bazy wolontariuszy, tłumaczy, zaplecza prawnego, psychologicznego, terapeutycznego oraz innych niezbędnych potrzeb na tym etapie dla uchodźców. Posiadamy również informację o noclegach, punktach zbiórek oraz punktach opieki medycznej. Potrzebne są odgórne narzędzia kontrolne wspomagające nasze działania, jesteśmy również w permanentnym kontakcie z Wielkopolskim Ośrodkiem Ekonomii Społecznej, który między innymi poprzez raporty ma ułatwić stworzenie konkretnych mechanizmów na poziomie ministerialnym czy wojewódzkim (w całej Polsce). Ponadto jako podmiot działający również w segmencie medialnym od samego początku wybuchu wojny realizujemy przekaz informacyjny dotyczący bieżącej sytuacji oraz kampanię społeczną (informacyjną) powtarzaną cyklicznie między innymi w radiu lokalnym obejmującym swym zasięgiem południowo-wschodnią część Wielkopolski.

CO ROBIMY:

– Tworzymy bazę możliwości wsparcia przez osoby osoby prywatne, firmy i instytucje pozarządowe

– Szukamy wolontariuszy, osób które znaja jezyk ukraiński

– Na bieżąco przekazujemy cenne informacje do samorządów, punktów wsparcia oraz potrzebujących, którzy zwracają się o pomoc.(główne problemy to brak lokum, wyposażenia mieszkania, jedzenia, odzieży, legalizacja pobytu, pomoc prawna, pomoc medyczna, miejsca dla dzieci w szkole czy przedszkolu, brak środków czystości i higienicznych),

– Tworzymy treści pogłębiające wymianę kulturową według problemów, które pojawiały się na bieżąco